راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق

تومان۶,۰۰۰

کتاب راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق اثر مریم سیف نراقی و عزت الله نادری ، در انتشارات روان به چاپ رسیده است.