آسیب شناسی روانی جلد 1 یحیی سیدمحمدی

تومان۶۵,۰۰۰

کتاب آسیب شناسی روانی جلد 1 اثر ریچارد پی هالجین به ترجمه یحیی سیدمحمدی ، در انتشارات روان به چاپ رسیده است.