كاربرد روان شناسی تربیتی در مربیگری ورزشكاران

تومان۸۲,۰۰۰

کتاب كاربرد روانشناسی تربیتی در مربیگری ورزشكاران اثر جفری جی هوبر به ترجمه رمضان حسن زاده و همكاران ،

در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.