درمان هیجان مدار در اضطراب فراگیر

تومان۵۰,۰۰۰

کتاب درمان هیجان مدار در اضطراب فراگیر اثر جین واتسون به ترجمه محمد آرش رمضانی و همکاران، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.