شناخت تنگناهای اجتماعی

تومان۴۰,۰۰۰

کتاب شناخت تنگناهای اجتماعی اثر ساتوشی فوجی به ترجمه مجید صفاری نیا، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.