كودک استثنایی (فراگیر سازی در آموزش كودكی اولیه)

تومان۷۷,۰۰۰

کتاب کودک استثنایی (فراگیر سازی در آموزش كودكی اولیه) اثر ایلن آلن به ترجمه علیرضا كاكاوند، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.