بازنشستگی،فرصت ها و مشكلات بازنشستگان آموزش پرورش و كانون ها

تومان۱۰,۰۰۰

کتاب بازنشستگی،فرصت ها و مشكلات بازنشستگان آموزش پرورش و كانون ها اثر احمد صافی ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.