كتاب بزرگ استعاره های ACT

تومان۴۲,۰۰۰

كتاب بزرگ استعاره های ACT اثر جیل ای استودارد به ترجمه رمضان حسن زاده و همكاران ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.