غلبه بر افكار منفی ، احساس حقارت و بی ارزشی

تومان۱۷,۰۰۰

کتاب غلبه بر افكار منفی ، احساس حقارت و بی ارزشی اثر گیتا جكوب به ترجمه سیاوش جمالفر ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.