کاربرد آزمون های روانی و تشخیص بالینی

تومان۴۷,۰۰۰

کتاب کاربرد آزمون های روانی و تشخیص بالینی اثر منوچهر ازخوش ، در انتشارات روان به چاپ رسیده است.