زوج درمانی هیجان مدار

تومان۸۰,۰۰۰

کتاب زوج درمانی هیجان مدار اثر لزلی اسن گرینبرگ ، رواندا گلدمن به ترجمه محمد آرش رمضانی ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.