آموزش و مربیگری ADHD

تومان۱۶,۰۰۰

کتاب آموزش و مربیگری ADHD اثر فرانسس پروات و ابیگیل لورینی به ترجمه دكتر رمضان حسن زاده ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.