راهنمای عملی پژوهش در علوم انسانی

تومان۱۳,۰۰۰

کتاب راهنمای عملی پژوهش در علوم انسانی اثر علي نوري و يونس محمدي ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.