شكوفایی روان شناسی مثبت گرا

تومان۳۵,۰۰۰

کتاب شكوفایی روانشناسی مثبت گرا اثر مارتین سلیگمن و ترجمه امیر كامكار و سكینه هژبریان ، در انتشارات روان به چاپ رسیده است.