شرح حال هایی در زمینه اختلال های رفتار كودک

تومان۱۵,۰۰۰

کتاب شرح حال هایی در زمینه اختلال های رفتار كودک اثر كریستوفر كرنی به ترجمه یحیی سیدمحمدی ، در انتشارات روان به چاپ رسیده است.