سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری

تومان۳۰,۰۰۰

کتاب سنجش و اندازه گیری در علوم رفتاری اثر رمضان حسن زاده و محمد تقی مداح ، در انتشارات روان به چاپ رسیده است.