چگونگی تاثیر موسیقی بر مغز اریک جنسن

تومان۱,۲۰۰

کتاب چگونگی تاثیر موسیقی بر مغز اریک جنسن که توسط آذر عمرانی گرگری شده است یکی از منابع رشته روانشناسی می باشد، که در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.