بهداشت روانی در محیط کار ساعتچی

تومان۲۵,۰۰۰

کتاب بهداشت روانی در محیط کار ساعتچی  (با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی) نوشته ی محمود ساعتچی یکی از منابع رشته روانشناسی می باشد،در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است