چگونه مصاحبه کنیم ؟ چگونه مصاحبه شویم ؟

تومان۲,۵۰۰

کتاب چگونه مصاحبه کنیم ؟ چگونه مصاحبه شویم ؟ به نویسندگی پرفسور محمود ساعتچی یکی از منابع رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.