کتاب نظریه‌های یادگیری

تومان۱۴۰,۰۰۰

کتاب نظریه‌های یادگیری شانگ به ترجمه یوسف کریمی ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.