نظریه های روان درمانی و مشاوره

تومان۵۸,۰۰۰

کتاب نظریه های روان درمانی و مشاوره اثر كارول شاو آستاد و ترجمه مهرداد فیروزبخت ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.