نظریه ها و نظامهای روانشناسی لاندین

تومان۷۰,۰۰۰

کتاب نظریه ها و نظامهای روانشناسی اثر رابرت ویلیام لاندین و ترجمه یحیی سیدمحمدی ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.