نظریه و کاربست مشاوره گروهی

تومان۱۲۵,۰۰۰

کتاب نظریه و کاربست مشاوره گروهی اثر جرالد كری و ترجمه دكتر كیانوش زهراكار ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.