مدیریت عصبانیت برای خانواده ها

تومان۱۱,۰۰۰

کتاب مدیریت عصبانیت برای خانواده ها اثر گری مکی و ترجمه مهرداد فیروزبخت ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.