مجموعه سوالهای انگیزش و هیجان

تومان۱۲,۰۰۰

کتاب مجموعه سوالهای چهارگزینه ای انگیزش و هیجان  اثر جان مارشال ریو ، ترجمه یحیی سید محمدی، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.