مبانی رفتار سازمانی ساعتچی

تومان۲۰,۰۰۰

کتاب مبانی رفتار سازمانی محمود ساعتچی ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.