زناشویی درمانی به روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی

تومان۱۵,۰۰۰

کتاب زناشویی درمانی به روش رفتار درمانی عقلانی هیجانی اثر کنت ونینگ و ترجمه مهرداد فیروزبخت، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.