روش تحقیق آمیخته علی دلاور

تومان۲۵,۰۰۰

کتاب روش تحقیق آمیخته اثر علی دلاور- شیرین کوشکی. یکی از منابعرشته روانشناسی می باشد،

در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.