روش های آماری در علوم رفتاری حسن زاده ، مداح

تومان۴۳,۰۰۰

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری اثر رمضان حسن زاده و محمدتقی مداح ، یکی از منابع رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.