روانشناسی مدیریت ساعتچی

تومان۳۰,۰۰۰

کتاب روانشناسی مدیریت اثر محمود ساعتچی یکی از منابع رشته روانشناسی می باشد، که در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.