روانشناسی کار ساعتچی

تومان۶۰,۰۰۰

کتاب روانشناسی کار اثر  محمود ساعتچی یکی از منابع رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.