روانشناسی فیزیولوژیک جان پینل

تومان۱۳۰,۰۰۰

کتاب روان شناسی فیزیولوژیک اثر جان پینل که توسط مهرداد فیروزبخت ترجمه شده است ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.