کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی ساعتچی

تومان۷۰,۰۰۰

کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی ساعتچی ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.