کتاب روانشناسی سلامت (شهناز محمدی)

تومان۲۸,۰۰۰

کتاب روانشناسی سلامت آنتونی جی کورتیس که توسط شهناز محمدی ترجمه شده است . یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.