روان شناسی اجتماعی کاربردی

تومان۳۵,۰۰۰

کتاب روان شناسی اجتماعی کاربردی : اثر آبراهام پی یونک که توسط دکتر صفاری نیا ترجمه شده است. یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.