راهنمای عملی کاهش فشار روانی

تومان۲,۲۰۰

کتاب راهنمای عملی کاهش فشار روانی : اثر سارا مك نامارا با ترجمه سید حسین پور عابدی نایینی و غلام رضا منشئی  یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.