حواس پرت ها (ADHD) در بزرگسالان

تومان۲۵,۰۰۰

کتاب حواس پرت ها (ADHD) در بزرگسالان به نویسندگی لنارد آدلر ، ماری فلورانس که توسط فریبا بشر دوست تجلی ترجمه شده است یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.