اصول مصاحبه بالینی چگینی

تومان۳۰,۰۰۰

کتاب اصول مصاحبه بالینی چگینی یکی از کتاب های دگیری است که در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.

این کتاب آموزش به مباحث روانشناسی بالینی خصوصا مصاحبه در مکاتبات مختلف میپردازد.