آسیب شناسی روانی دیویدسون جلد اول

تومان۲۹,۰۰۰

این کتاب که از دسته کتاب های رشته روان شناسی می باشد توسط دکتر مهدی دهستانی به فارسی ترجمه شده است.

و حمیدرضا حسین شاهی برواتی ویراستاری کتاب را بر عهده گرفته است.